Pomnik Bartolomeo Colleoniego przed kościołem
św. Jana i Pawła w Wenecji