"Colleoni wróæ", Wały Chrobrego w Szczecinie, 19.06.1993 r.
   fot. Dariusz Janowski