Happening "Colleoni wróæ", Krzysztof Tyburczy jako kondotier
u stóp Wałów Chrobrego w Szczecinie, Dni Morza 19.06.1993 r.
fot. Dariusz Janowski