Pomnik Colleoniego w sali pod kopułą Muzeum Miejskiego w Szczecinie przed 1945 r.
repr. Arch, PKZ Grzegorza Soleckiego